Kinų medicinos studijų aprašas

Studijų programos „Tradicinė kinų medicina“ aprašas

 

1. Studijų programos poreikis, paskirtis ir tikslas

Poreikis:

Dvidešimt pirmame amžiuje sparčiai vystantis mokslui ir technologijoms, iš esmės keičiasi žmogaus požiūris į sveikatą ir priemones, skirtas jos išlaikymui. Nebepakanka rūpintis vien tik fizinių sutrikimų šalinimu. Pagrindinis dėmesys pradedamas skirti fizinių, psichinių, socialinių sveikatos aspektų integracijai, gyvenimo kokybei, užtikrinančiai harmoniją tarp žmogaus ir jį supančios aplinkos. Medicina evoliucionuoja, virsdama į mokslą, nukreiptą ne vien tik į biologinius žmogaus aspektus, bet ir į aplinką, visuomenę, žmogaus emocijas, dvasinius ryšius. Ši nauja sveikatos koncepcija sutampa su pagrindiniu labai senos Kinų medicinos holizmo principu, apimančiu sveiką gyvenimo būdą, žmogaus ir gamtos, kūno ir dvasios darną, ligų profilaktiką bei jų gydymą. Nepaisant šiuolaikinės medicinos pasiekimų, išvengti ligų nepavyksta, o susirgus, ne visada džiugina gydymo rezultatai, neretai pats gydymas sukelia naujas ligas. Džiugina tai, kad daugėja žmonių, ieškančių, kaip aktyviai prisidėti prie savo bei aplinkinių geros savijautos, užbėgti ligoms už akių, o susirgus – kuo greičiau pasveikti. Šiems tikslams pasiekti gali padėti neišsemiamas kinų medicinos lobynas...

Paskirtis:

Studijos skirtos visiems žmonėms (visų specialybių), norintiems susipažinti su kinų medicina.

Tikslas:

Supažindinti su kinų medicinos ištakomis, senąja kinų filosofija, vidine alchemija, energetine Žmogaus struktūra, dažniausiai sutinkamų ligų priežastimis, ligų prevencijos, sveikatos stiprinimo, ilgaamžiškumo metodais, tokiais kaip mityba pagal konstituciją, susirgimo pobūdį, gyvybiškai svarbių taškų bei zonų masažas, Taiji, Qigong ir kt.

 

2. Numatomi studijų rezultatai

Baigę kinų medicinos kursą, lankytojai:

 • Bus susipažinę su kinų medicinos kilme, vystymusi, pagrindiniais filosofiniais principais;
 • Sugebės pasirinkti darbo bei poilsio režimą, atsižvelgiant į metų laikus, amžių;
 • Išmoks pasirinkti maisto produktus, atsižvelgiant į sezoną, klimatą, konstitucinius ypatumus, susirgimo pobūdį;
 • Išmoks žmogaus kūne surasti pagrindinius gyvybiškai svarbius taškus ir juos tinkamai paveikti, ko pasėkoje yra skatinami organizmo savireguliacijos mechanizmai.
 • Išmoks sveikatą stiprinančių pratimų – Yangshenggong, Taiji, Baduanjin ir kt.
 • Pažvelgs į sveikatą ir ligą, laimę ir nelaimę iš kito kampo...
 • Prasmingai ir linksmai praleis laiką...

Atkreipiame dėmesį, kad šio kinų medicinos kurso baigimas nesuteikia teisės verstis gydymo praktika.

3. Studijų programa

 • Tradicinės medicinos, Tradicinės Rytų medicinos, Tradicinės Kinų medicinos, alternatyvios ir papildomos medicinos apibūdinimas.
 • Kinų medicinos formavimosi ir  vystymosi istorija.
 • Yin – Yang, Wuxing teorija, gyvybinės substancijos kinų medicinoje, vidaus organų funkcijos kinų medicinoje.
 • Energetiniai kanalų ir taškų sistema.
 • Ligų priežastys kinų medicinoje.
 • Pagrindiniai kinų medicinos ligų profilaktikos būdai - gydymas maistu, masažas, Taiji, Qigong ir kt.

4. Studijų trukmė

Planuojame 8 seminarus, rengiant juos 1 kartą per mėnesį, visą kursą išdėstant nuo spalio iki birželio mėn. Bendra studijų trukmė preliminari. Atsižvelgiant į seminarų dalyvių pageidavimus, lankomumą bei kitas aplinkybes, galimi pakeitimai. Rekomenduojame lankyti visus seminarus, nes temos yra tarpusavyje susijusios. Dėl vienų ar kitų priežasčių negalint dalyvauti viename seminare, galima atvykti į kitus.

5. Seminarų tvarkaraštis

Tikslesnės informacijos apie seminarų tvarkaraštį ieškokite skiltyje Kinų medicinos seminarų tvarkaraštis.

6. Seminarų programa

Seminarų programos ieškokite skiltyje Kinų medicinos seminarų programa.